Z lásky k včelám

Včela medonosná, Apis mellifera, bola úzko spätá so životom človeka už po tisíce rokov. Ľudský život bez včely sa nedá predstaviť.

Včelárstvo MELLIFER (medonos) - z lásky k včelám.

Včela